POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Vstupní vyšetření

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ A PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Základem smysluplné zubní péče je předcházet vzniku zubního kazu, onemocnění dásní, parodontu a dalších tkání v dutině ústní i jejím bezprostředním okolí. Abychom objevili onemocnění chrupu nebo jeho okolí v počátečním stádiu, jsou pravidelné preventivní prohlídky zcela nezbytné. Díky tomuto přístupu jsme schopni pracovat tak jak máme rádi a jak razí moderní stomatologická ideologie – miniinvazivně.

Vstupní vyšetření trvá 45-60 minut, zahrnuje zhotovení OPG (panoramatického) snímku, pořízení fotodokumentace obličeje i chrupu, vyšetření lymfatických uzlin na obličeji a krku, čelistního kloubu, měkkých tkání dutiny ústní a v neposlední řadě také vyšetření chrupu pod orálním mikroskopem. Díky němu, jsme často schopni odhalit počínající kazy, které by nám jinak unikly a které nejsou postřehnutelné ani na tzv. bite-wing snímku, který je dle lege-artis stomatologie nedílnou součástí řádného vyšetření. Vyšetření se doplňuje zhotovením malých intraorální RTG snímků s vysokým rozlišením. Takto získané informace nám pomohou utvořit definitivní léčebný plán, který se dle finančních možností pacienta snažíme uzpůsobit na míru. Pacient tedy již před prvním ošetřením ví jaké výkony ho čekají, proč se musí provést a jaká je jejich cena. Rádi tedy ošetřujeme komplexně a nečekáme, až někde něco upadne, abychom to mohli nalepit nazpět.

Pravidelná preventivní prohlídka by měla ideálně proběhnout dvakrát do roka. Trvá 20-30 minut a její obsah a smysl se shoduje se vstupním vyšetřením. Naším cílem je pacienta komplexně sanovat a následně jen kontrolovat jeho zdravý chrup a okolí bez dalších onemocnění. Takto spokojený pacient nás následně doporučí svému známému a díky tomu poroste naše oboustranná spokojenost. Základním předpokladem takového scénáře je pravidelně navštěvovat dentální hygienu.

výplně

VÝPLNĚ

99% výplní, které zhotovujeme jsou výplně fotokompozitní (bílé). Tento materiál poskytuje ideální kombinaci estetiky a především skvělých mechanických vlastností – má velmi silnou vazbu k zubním tkáním a tím předchází oslabování zubu, zakládání prasklin, odlamování apod. Je to zároveň materiál, který díky své silné adhezi umožňuje miniinvazivní preparaci – odstraňují se pouze skutečně zkažené zubní tkáně. Je skvěle leštitelný a je velmi trvanlivý. Má i své nevýhody – vyžaduje naprosto precizní dodržování doporučených postupů, např. naprosté sucho během zhotovení. Proto téměř všechny fotokompozitní výplně děláme s blánou na izolaci – kofferdam.

GIC neboli skloionomerní výplně jsou sice bílé výplně, ale ani zdaleka tak estetické, nejsou mechanicky tak odolné, nejsou tak leštitelné a vyžadují mnohem invazivnější preparaci. Zkrátka jsou to vlastnosti, které jsou zcela nevhodné pro definitivní výplň v dospělém chrupu. V naší praxi tento materiál využíváme pouze pro dlouhodobě provizorní výplně a ani u dětí to pro nás není materiál první volby.

Amalgám je slitina několika kovů, převládá stříbro, rtuť, zinek a měď. Nemá absolutně žádnou vazbu k tvrdým zubním tkáním, preparace pro tento materiál je silně invazivní, velmi často se musí odstraňovat zcela zdravé zubní tkáně. U hlubokých výplní může způsobovat citlivost na teplotní změny. To že je neestetický beru jako tu nejmenší nevýhodu. Díky absenci vazby k zubu a často rozsahu nad doporučené indikace pro tento materiál pod mikroskopem nacházíme praskliny, oslabené hrbolky, kazy v prasklinách apod. Zkrátka se jedná o materiál, který má v naší praxi velmi malé využití pro velmi omezené indikace.

Endodontické a reendodontické ošetření

ENDODONTICKÉ A REENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ

Přichází na řadu v momentě, kdy se zubní kaz dostal až do zubní dřeně. Tímto ošetřením se léčí onemocnění jako zánět zubní dřeně (lat. pulpitis) nebo váček pod zubem (lat. periodontitis apicalis). Ošetření probíhá po celou dobu s užitím orálního mikroskopu – ten nám pomůže najít všechny kořenové kanálky a zajistit tím úspěšné endodontické ošetření. K samotnému ošetření se dále užívá strojové endodoncie s preferencí moderních nikl titanových strojových systému poskytujících vysokou flexibilitu a pro plnění kořenových kanálků disponujeme systémem obturace pomocí horké gutaperči. Tím nejdůležitějším pro úspěšné endodontické ošetření jsou zkušenosti a trpělivost.  

Máme také bohaté zkušenosti s ošetřováním referovaných pacientů, které nám odesílali naši spolupracující lékaři. Kromě endodontického ošetření jsme poskytovali spolupracujícím lékařům služby jako ošetření hlubokých špatně přístupných kazů, osteoplastiky, vertikální preparace, složitější protetické sanace, chirurgické extrakce apod.

SNÍMATELNÁ PROTETIKA

Snímatelné náhrady můžeme rozdělit na částečné, celkové a hybridní. Částečné snímatelné náhrady dále dělíme na ty s jednoduchými retenčními prvky (drátěnými), s litými kotevními prvky, skeletové a s nesponovými retenčními prvky (attachementy). Náhrady s drátěnými retenčními prvky slouží pouze jako provizorní řešení (měsíce), při delším užívání dochází k přetížení pilířových zubů a jejich nežádoucí ztrátě, v žádném případě se tedy nejedná o definitivní náhradu. Další typy snímatelných náhrad mohou sloužit jako dlouhodobé definitivní řešení, jejich výběr závisí na výchozí situaci chrupu a finančních možnostech pacienta.

Inlay, onlay, overlay

Pokud je ztráta zubních tkání příliš velká na ošetření pomocí přímé fotokompozitní dostavby, musíme přistoupit ke zhotovení nepřímé fixní laboratorní práce. Postup obnáší preparaci, otiskování, zhotovení v laboratoři na modelu a cementaci v dutině ústní. Fixní protetické práce se dají rozdělit do několika skupin.

Korunka

Při větší destrukci zubu je někdy nutné přistoupit ke zhotovení fixní korunky. Na výběr je z několika materiálů – celolitá kovová, kovokeramická, celokeramická leptatelná a celokeramická zirkonoxidová. Výběr materiálu závisí především na indikaci lékaře. Korunka se dá zhotovit na vlastním zubu nebo na implantátu.

Můstek

Pokud nabrousíte zuby ohraničující mezeru vzniklou ztrátou zubu, opatříte je korunkami a spojíte je dohromady tzv. mezičlenem, dostanete můstek. Je to řešení pro specifické situace, které se díky implantátům nemusí v dnešní době používat už tak často. Nevýhodou tohoto řešení je nutnost preparace teoreticky zdravých zubů, které ohraničují mezeru.

Keramické fasety

Slouží pro estetické korekce předních zubů, preparace je velmi šetrná, často jen ve sklovině. Pro ještě menší invazivitu doporučuji estetické fotokompozitní dostavby, které nevyžadují žádnou preparaci.

Snímatelná protetika

SNÍMATELNÁ PROTETIKA

Snímatelné náhrady můžeme rozdělit na částečné, celkové a hybridní. Částečné snímatelné náhrady dále dělíme na ty s jednoduchými retenčními prvky (drátěnými), s litými kotevními prvky, skeletové a s nesponovými retenčními prvky (attachementy). Náhrady s drátěnými retenčními prvky slouží pouze jako provizorní řešení (měsíce), při delším užívání dochází k přetížení pilířových zubů a jejich nežádoucí ztrátě, v žádném případě se tedy nejedná o definitivní náhradu. Další typy snímatelných náhrad mohou sloužit jako dlouhodobé definitivní řešení, jejich výběr závisí na výchozí situaci chrupu a finančních možnostech pacienta.

chirurgie

CHIRURGIE

Nejčastějším chirurgickým výkonem v naší praxi je extrakce zubu. Jedná se prediktabilní a nebolestivý zákrok, kterého se není třeba obávat. Je vyhrazen pro zuby, které už nejsme schopni zachránit, jejichž přítomnost by Vám mohla do budoucna způsobit nepříjemné bolesti a které by nám bránily v řádné protetické sanaci. S tímto typem ošetření mám díky svému dlouhodobému působení na oddělení ÚČOCH VFN (Ústní čelistní a obličejová chirurgie) bohaté zkušenosti.

Vyšším stupněm tohoto ošetření je chirurgická extrakce zubu, nejčastěji třetího moláru („zub moudrosti“). Tento zákrok spočívá v odstranění zubu, který není dostatečně exponován do dutiny ústní pro provedení prosté extrakce. Opět se jedná o bezbolestný zákrok, před kterým nemusíte žít několik dní ve strachu. Věřte, že většina pacientů je na konci ošetření velmi příjemně překvapena.

Mezi další chirurgické zákroky, kterými se zabýváme patří např. intraorální incize při ošetření kolemčelistního zánětu, tedy stavu, který je pro pacienta velmi akutní a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Mezi chirurgické speciality, kterým se věnujeme můžeme zařadit i resekce kořenových hrotů, které se provádí v situacích, kdy nelze provést, nebo nefunguje řádné endodontické ošetření. Toto ošetření provádíme pod mikroskopem a resekce kořenového hrotu je vždy doplněna tzv. retrográdní preparací pomocí speciálních ultrazvukových koncovek a retrográdním plnění pomocí MTA cementu. Jedná se o miniinvazivní, pro pacienta nenáročný zákrok, který má velmi dobrou úspěšnost. Často bývá tento zákrok bohužel nesprávně indikován a chybně nahrazuje kvalitní endodontické nebo reendodontické ošetření.

V budoucnu bych se rád zaměřil na mikrochirurgické parodontologické operace, tzv. mukogingivální chirurgií, která se zabývá např. překrýváním obnažených krčků (gingiválními recesy).

Implantáty

IMPLANTÁTY

Pomocí implantátů můžeme nahradit chybějící zub, aniž bychom museli brousit okolní zdravé zuby. Díky této možnosti jsme schopni zdržet se zásad miniinvaazivní stomatologie. Velmi zjednodušeně si můžete představit implantát jako titanovou hmoždinku, která se zavede do kosti a po nutném hojení se na tuto „základnu“ zhotoví korunka. V dnešní době preferujeme šroubované korunky, kde nehrozí zánět okolních tkání kolem implantátu z důvodu neodstraněných přebytků fixačního cementu. Na trhu existuje velká spousta různých implantačních systémů, rozdíly mezi nimi jsou pro výsledek ošetření nepodstatné, prim zde opět hraje zkušenost a preciznost ošetřujícího lékaře.

Dentální hygiena

DENTALNÍ HYGIENA

edná se o základní podpůrný pilíř úspěšné komplexní stomatologické péče. Šikovná dentální hygienistka (nebo hygienista) je pro nás tím nejlepším partnerem v cestě za kvalitním ošetřením. Pro úspěšnou terapii je zcela nezbytné, aby pacient měl chrup zbavený zubního plaku, kamene a pigmentací. Dentální hygienistka zároveň instruuje a motivuje ke kvalitní domácí péči o chrup, která je stěžejní pro dlouhodobou stabilitu našich výsledků.

Zubní kaz je sice nejrozšířenějším infekčním onemocněním na světě, ale je podmíněn přítomností zubního plaku, který při pravidelném kvalitním odstraňování pomocí zubních kartáčků nemůže napáchat žádnou škodu. Zubní kaz je způsoben dvěma bakteriemi – Streptococcus Mutans a Streptococcus Salivarius. Ke kolonizaci dutiny ústní těmito patogeny většinou dochází už v časném dětství. Každý z nás má tedy stejnou výchozí situaci. Genetika ve výskytu zubního kazu nehraje žádnou roli.

Zánět dásní (gingivitida), případně zánět celého závěsného aparátu (parodontitida) jsou opět přímo podmíněné chronickou přítomností zubního plaku, potažmo zubního kamene.

Pravidelná a důsledná domácí ústní hygiena ve spojení s pravidelnou kvalitní profesionální ústní hygienou je tedy spolehlivým předpokladem ke zdravým zubům i zdravým dásním.

Pokud nemá být zubní lékař pouze opravářem, ale i lékařem, je nezbytně nutné, aby kladl na dentální hygienu tu nejvyšší prioritu. Jedině ta je schopna předcházet dalším onemocněním zubů a dásní a zajistit tak kvalitní primární preventivní opatření, které je základním pilířem moderní medicíny – tedy neléčit, ale předcházet samotnému onemocnění.

Každý pacient, který absolvuje vstupní vyšetření je následně objednán na vstupní dentální hygienu. Ta obsahuje detailní vyšetření dásní, odstranění zubního kamene, plaků a pigmentů a především detailní instruktáž ústní hygieny.